Sida:Nordstjernan 1859.djvu/33

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

23

och tyda på menniskans idoghet och trefnad. Och ytterst, rundt kring denna praktfulla tafla af den högste konstnären, omfattas allt af en ram af låga korallref; emot hvilka böljornas skum häfver sig med aldrig hvilande, aldrig tystnande bränningar, och som här bildar ett värn, emot hvilket hvarje af menniskohänder uppförd hamnbyggnad förblir en lumpen obetydlighet, och i hvars skygd den stilla lagunens yta troget afspeglar strandens, dalarnes och bergens sköna former.

Framgungade af en ypperlig bris, beundrade vi efter hvartannat dessa storartade, praktfulla syner, som de långsträckta djupa dalarne liksom i ett ständigt skiftande kaleidoskop företedde. Vi kringseglade denna ryktbara Point Venus, som Cook förevigat genom sina verldsbekanta observationer på planeten Venus, och inträngde inom kort genom en i korallrefvet befintlig smal öppning, och snart fälldes ankaret i den lugna lagunen framför Papieti (Papeete). En fransk korvett, ett ångfartyg och en krigsbrigg voro der stationerade, och sedan vi saluterat franska flaggan med 15 skott, som besvarades från korvetten, helsades den så kallade protektoratflaggan med 21 skott, som återgåfvos från ett landbatteri.

Omöjligt kan man tänka sig en mera pittoresk tafla, än den vi nu började taga i närmare betraktande. Hamnen utgöres af en halfcirkelformig bugt, skyddad medelst bågformig fördämning, uppförd af dessa konstfärdiga, beundransvärda byggmästare, dem vi kalla koralldjur, och som afhålla oceanens stormvindar och svallvågor. Inne i sjelfva den stilla bassin, som häraf bildas och hvars botten skimrar af de i djupet upptornade féslotten uti de mest glänsande färger, har här och der ett korallref höjt sig, och ett af dem, Motua, är en liten, af palmer och andra träd lummig, obeskrifligt täck ö, der fordom drottning Pomaré älskade att hvila sig, men der fransmännens närvaro och intrång nu antydes af en jordförskansning. Amfiteatraliskt sträckte sig framför oss på en kabellängds afstånd stranden, bevuxen af kokospal-