Sida:Nordstjernan 1859.djvu/34

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

24

mer och brödfruktträd, mellan hvilka husen, i en visserligen ej omsorgsfull ordning eller stadslik regelbundenhet, grupperade sig, men der de få europeiskt konstruerade husen bland de talrikare kanakhyddorna lågo strödda i denna sjelfsvåldiga naturfrihet, som just öfverensstämmer med naturlig skönhet och främst bildar denna pittoreska ledighet, som i en målares tycke utgör ett landskaps karakter. Hela denna smala slätt, som till stor del upptages af staden Papieti, visade för öfrigt dessa täta planteringar och vårdade odlingar, som äro ojäfaktiga bevis på markens outtömliga fruktbarhet; och öfver allt detta, ända in i de högt sväfvande molnen, reste sig dessa berg af ojemna, åsformiga kammar, utgående från en 7500 fot hög centralmassa, hvilka, täckte af en frisk grönska, utgjorde den värdigaste förgrund till den obeskrifligt angenäma tafla stranden och dess närhet erbjöd.

Och denna skönhet, denna rikedom är icke af det slaget, som förflygtigar, när man betraktar den på nära håll. Att en månljus afton vandra mellan dessa hussamlingar, som bilda den så kallade hufvudstaden, att se det bleka ljuset dallra mellan de gröna och täta löfhvalfven och med sitt skimmer öfvergjuta lundarne och hyddorna, att smekas af denna luftens oändliga mildhet, nog ljum för att på en gång svalka och värma, bådadera utan öfverdrift, att sälla sig till de glada grupperna af infödingar framför bambuboningarne och lyssna till deras okonstlade skrattsalfvor, muntra kackel och alla välvilliga upptåg — allt detta skänker en njutning, som man ingenstädes har så som här.

Längs stranden, litet ofvanför den hvita sandkanten, radar sig den mest sammanhängande delen af staden. En del hus äro, såsom jag redan sagt, någorlunda i europeisk stil, ehuru af trä samt låga och små; ett undantag gör en stor, kyrklig byggnad i midten af hamnen, innehållande bageri och magasiner för den franska garnisonen, dernäst densammas kasern och ännu en annan,