Sida:Nordstjernan 1859.djvu/43

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

33

Åleuritis triloba (hvars valnötlika frukter begagnas både som purgativ och surrogat för lampa, emedan deras rikliga olja orsakar att de gifva en klar och långvarig låga) och af Hibiscus tiliaceus (hvars öfvermåttan lätta träd brukas till käppar att bära bördor på och att upptända eld med) blanda sig med de mera mörkskuggiga citron- och apelsinträden; lastade af sina gyllene frukter, samt den storbladiga Barringtonia och Ficus, hvilkas grenar nedfalla lodrätt och slå rot, samt på detta sätt betäcka långa sträckor. Under dessa och flera andra märkvärdiga träd bekläda finformade ormbunkar af en mängd arter samt andra skönblommande örter hela marken, som prunkar af en obeskrifligt yppig och praktfull växtlighet. Dalen smalnar alltmer, höjderna draga sig allt närmare ihop tills de, höga och dystert hotande, tyckas hänga alldeles öfver hufvudet och knappast lemna så mycket rum mellan sig, som behöfves för att den snabba floden skall mellan stenarne framvältra sitt klara och friska vatten. Vi fortsatte marschen, öfvervadade bäcken ett par gånger, tills vi plötsligen nödgades stanna, fängslade af en syn, hvarvid en tysk sannerligen med skäl skulle hafva utropat sitt eljest så ofta missbrukade »göttlich! wunderschön!»

I skuggan af dessa träd, som höjde sina resliga stammar högt upp och der utbredde sina mörka täta löfhvalf, var uppslagen en rad af dessa hus, som genom det improviserade af sitt yttre, genom mångfalden af sin byggnadsform, och rörligheten och färgrikheten af sin befolkning ovilkorligen kommo tanken att föras tillbaka på ziguenarhorderna, sådane de måtte hafva kamperat i sitt hemland, frie och lycklige under den sol, af hvars strålar de fått sin mörka kolorit och sitt brännande blod. Än hopfogade af bambuknippor med ett riktigt tak, än sockertopplikt upptornade af stora Arumblad, hvilka man bredt utanpå i hast nedfästade pinnar, än blott liknande en enda lutande vägg, som åt alla de andra tre sidorna lemnade öppningen obetäckt, hade dessa byggnader


3