Sida:Normalupplagan (1911).djvu/20

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


MATTEI, 7.

25 Därför säger jag eder: Sörjen icke för edert lif, hvad I skolen äta och hvad I skolen dricka, eller för eder kropp, hvad I skolen kläda eder med. Är icke lifvet mer än maten, och kroppen mer än kläderna? Luk. 12, 22 f. Fil. 4, 6. Ebr. 13, 5. 1 Petr. 6, 7.

26 Sen på fåglarna under himmeln! De så icke och skörda icke heller och insamla icke i lador, och eder himmelske Fader föder dem. Ären I icke mycket mer än de? Job 39, 3. Ps. 147, 9.

27 Och hvilken af eder kan med sin omsorg sätta en aln till sin lifslängd?

28 Och hvarför sörjen I för kläder? Skåden liljorna på marken, huru de växa: de arbeta icke, ej heller spinna de.

29 Men jag säger eder, att icke ens Salomo i all sin härlighet var så klädd som en af dem.

30 Kläder nu Gud så gräset på marken, hvilket i dag står och i morgon kastas i ugnen, skall han icke mycket mer kläda eder, I klentrogna?

31 Hafven därför icke bekymmer, sägande: Hvad skola vi äta, eller hvad skola vi dricka, eller hvad skola vi kläda oss med?

32 Ty allt detta söka hedningarne. Ty eder himmelske Fader vet, att I behöfven allt detta. Ps. 55, 23.

33 Men söken först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall allt detta därjämte tillfalla eder. 1 Kon. 3, 13. Ps. 37, 25.

34 Varen därför icke bekymrade för morgondagen; ty morgondagen skall hafva sina egna bekymmer. Hvar dag har nog af sin egen plåga.

7 KAPITLET.

Slutet af Jesu bergspredikan.

v. 1—6 Högm. 2 årg. 4 S. eft. Tref., v. 12-14 Högm. 1 årg. 8 S. eft. Tref., v. 15—21 Ev. och 22—29 Högm. 2 årg. samma S.

Dömen icke, på det att I icke mån varda dömda; Luk. 6, 37 f. Rom. 2, 1. 1 Kor. 4, 5.

2 ty med den dom, hvarmed I domen, skolen I varda dömda, och med det mått, hvarmed I mäten, skall det mätas åt eder. Ords. 19, 17. Gal. 6, 7.

3 Hvarför ser du grandet, som är i din broders öga, men blifver icke varse bjälken i ditt öga? Luk. 6, 41.

4 Eller huru kan du säga till din broder: Låt mig taga ut grandet ur ditt öga, och se, bjälken är i ditt öga?

5 Du skrymtare, tag först ut bjälken ur ditt öga; sedan skall du se klart nog