Sida:Normalupplagan (1911).djvu/21

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
MATTEI. 7.

för att uttaga grandet ur din broders öga.

6 Gifven icke det heliga åt hundarna, och kasten icke edra pärlor för svinen, att de icke nedtrampa dem med sina fötter och vända sig om och rifva eder.

7 Bedjen, och eder skall varda gifvet; söken, och I skolen finna; klappen, och eder skall varda upplåtet; Matt. 21, 22. Mark. 11, 24. Luk. 11, 9 f. Joh. 14, 13. 15, 7. 16, 23 f. 1Joh. 3, 22. Jak. 1, 5 f.

8 ty hvar och en som beder, han får, och den som söker, han finner, och för den som klappar varder upplåtet.

9 Eller hvilken är den man ibland eder, som, då hans son beder honom om ett bröd, gifver honom en sten?

10 Och om han beder om en fisk, icke gifver han väl honom en orm?

11 Om nu I, som ären onda, förstån att gifva edra barn goda gåfvor, huru mycket mer skall icke eder Fader, som är i himmeln, gifva dem godt, som bedja honom!

12 Därför, allt hvad I viljen att människorna skola göra eder, det gören I ock dem: ty detta är lagen och profeterna. Luk. 6, 31. Matt. 22, 39 f. Rom. 13, 8. Gal 5, 14. 1 Tim. 1, 5.

13 Gån in genom den trånga porten; ty den porten är vid, och den vägen är bred, som drager till förtappelsen, och många äro de som gå in genom honom; Luk. 13, 24.

14 och den porten är trång, och den vägen är smal, som drager till lifvet, och få äro de som finna honom.

15 Vakten eder för de falska profeterna, som komma till eder i fårakläder men invärtes äro glupande ulfvar. Mik. 3, 5. 2 Tim. 3, 5.

16 Af deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl vindrufvor af törnen eller fikon af tistlar ?

17 Så bär hvart och ett godt träd god frukt, men det dåliga trädet bär ond frukt. Matt. 12, 33 f. Luk. 6, 43 f.

18 Ett godt träd kan icke bära ond frukt, icke heller kan ett dåligt träd bära god frukt.

19 Hvart och ett träd, som icke bär god frukt, afhugges och kastas i elden. Matt. 3, 10. Joh. 15, 2, 6.

20 Alltså skolen I känna dem af deras frukt.

21 Icke skall hvar och en inkomma i himmelriket, som säger till mig: Herre, Herre, utan den som gör min Faders vilja, som är i himmeln. Os. 8, 2. Luk. 11, 28. Rom. 2, 13. Jak. 1, 22.

22 Många skola säga till mig på den dagen: Herre,