Sida:Normalupplagan (1911).djvu/26

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


MATTEI, 9.

Och Jesus stod upp och 

följde honom med sina Ittr- jungar.

Och se, en kvinna, som 

hade lidit blodgång i tolf år, nalkades bakifrån och rörde vid det yttersta af hans klttdnad,

ty hon sade inom sig 

själf : Om jag blott får röra vid hans klädnad, så bllf- ver jag hulpen. Z Och då Jesus vttnde sig om och såg henne, sade han: Var vid godt mod, min dotter; din tro har hulpit dig. Och kvinnan vardt hulpen från den stunden.

Och när Jesus kom i 

föreståndarens hus och såg flöjtblåsarne och folket, som sorlade,

sade han: Gån här. 

ifrån; ty flickan är icke död, utan hon sof ver. Och de gjorde spe af honom.

Men när folket var ut- 

drifvet, gick han in och tog henne vid handen, och flickan stod upp.

Och ryktet därom gick 

ut öf ver hela det landet.

Och när Jesus grick 

därifrån, följde honom två blinda, som ropade och sade: O Davids son, för- barma dig öf ver oss 1

Och när han kom in i 

huset, gingo de blinda fram (23) Mark. 5, 38 f . Lnk. 8, i» f . (38) T^. 11, 14 f. (84) Matt. 12, 24. ■ 3, 22. (36) Mark. 6, «. (36) till honom, och Jesus sade tiJl dem: Tron I, att jag kan göra detta? De sade till honom : Ja, Herre.

Då rörde han vid deras 

ögon och sade: Ske eder efter eder tro 1

Och deras ögon öppna- 

des, och Jesus tillsade dem strängeligen: Sen till, att ingen får veta det.

Men de gingo ut och 

utspridde ryktet om ho- nom öf ver hela det landet.

Men när dessa gingo 

ut, se, då förde de fram till honom en döfstum männi- ska, som var besatt.

Och när den onde anden 

hade blif vit utdrif ven, ta- lade den döfstumme. Och folket förundrade sig och sade: Sådant har aldrig varit sedt i Israel.

Men fariséerna sade: 

Med de onda andames furste utdrifver han de onda andame.

Och Jesus gick om- 

kring i alla städerna och byarna, lärde i deras syna- gogor och predikade evan- gelium om riket och bo- tade allt slags sjukdom och allt slags bräcklighet bland folket.

Men när han såg folk- 

skarorna, varkunnade han sig öf ver dem, emedan de voro misshandlade och öf- Mark. «, 34. 4 Mos. 27, 17. Sak. 10, 8. 1 Petr. 2, 25.