Sida:Normalupplagan (1911).djvu/27

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


MATTBI, 10. vergifna, såsom får, som icke haf va någon herde.

Då sade han till sina 

lärjungar: Skörden är mycken, men arbetame äro få.

Bedjen fördenskull 

skördens Herre, att han utsänder arbetare till sin skörd.

KAPITLET. 

Jettu uuänder »Ina U)V lärjtmgar. Ven. 1—16 j&mte 9 Kap. 80-S8 Högm. 8 krg. S. Sexagesima. v. 3S(— 80 Högm. 1 krg. Annandag Jal. OCH han kallade till sig sina tolf Ifojungar och gaf dem makt öf ver orena andar till att utdrifva dem och till att bota allt slags sjukdom och allt slags bräckUghet.

Och dessa äro de tolf 

apostlames nanm. Den förste Simon, som kallas Petrus, och Andreas, hans broder; och Jakob, Sebe- dei son, och Johannes, hans broder ;

Filippus och Bartolo- 

meus ; ToTOBs och Matteus, publikanen; Jakob, Alfei son, och Lebbeus med till- namnet Taddeus ;

Simon kananiten och 

Judas Iskariot, densamme som förrådde honom.

Dessatolf utsände Jesus 

och bjöd dem och sade: (37) Lnk. 10, 2. Joh.1,35. 10 Mark. 8. 13 f. Lak. 6, 12 f. Joh. 1, 10 f . (6).Matt. 9, 86. 15, 24. Ap.G.18,46. (7) Matt. 8, 2. 4,17. Lok. 9, 2 f. 10, 9. (9) Mark. 6, 8. Gån icke bort på hednin^ games väg och gån icke in i en samaritisk stad,

utan gån hellre till de 

förlorade fåren af Israels hus.

Och gån och prediken 

och sKgen: Himmelriket är nära.

Boten sjuka, gören spe- 

tälska rena, uppväcken döda, utdrifven onda an- dar. I haf ven fått för in- tet ; gif ven för intet.

Skaffen eder icke gruld 

ej heller silfver ej heller koppar i edra bälten,

icke ränsel ej heller två 

lif klädnader ej heller skor ej heller staf; ty arbetaren är värd sin mat.

Men i hvilken stad 

eller by I ingån, utf orsken, hvilken som där inne är värdig, och stannen där, tiU dess I gån därifrån.

Och när I kommen in i 

ett hus, så halsen det.

Och om huset är vär- 

digt, så komme eder frid öf ver det ; men om det icke är värdigt, så vände eder frid tiUbaka till eder.

Och om man icke mot- 

tager eder eller icke hör edra ord, så gån ut ur det huset eller den staden och skudden stoftet af edra fötter. Lnk. 10, é. 22, 86. (10) 1 Kor. 9, 7f. 1 Tim. 5, 18. (11) Luk. 10, 8 £. (14) Mark. 6, 11. Lnk. 9, 5. Ap. Q. 18, 61.