Sida:Normalupplagan (1911).djvu/31

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


MATTEI, 12. och han äter och dricker, och de sägra: Se, hvUken frossare och vindrinkare, publikaners och syndares vän I Men visheten har blif- vit rättfärdigad af sina barn.

Sedan begrynte han 

f örévita de städer, i hvilka hans flesta krafter hade blif vit gjorda, att de icke hade gjort bättring :

Ve dig, Korasin, ve dig. 

Betsaida I Ty om iTyrus och Sidon de krafter blif- vit gjorda, som haf va blif- vit gjorda i eder, skulle de länge sedan hafva gjort bättring i säck och aska.

Men jag säger eder: 

För Tyrus och Sidon skall det vara drägligare på domedag än för eder.

Och du, Kapernaum, 

som har varit upphöjd ända till himmeln, du skall varda nedstörtad ända till afgrunden ; ty om i Sodom de krafter blifvit gjorda, som hafva blifvit gjorda! dig, hade det stått intiU denna dag.

Dock säger jag eder, 

att för Sodoms land skall det vara drägligare på domedag än för dig.

I den tiden svarade 

Jesus och sade : Jag prisar dig, Fader, himmelns och fLuk. 10, 12 f . (24) Matt. 10, 15. Lok. 10, 21 f. 1 Kor. 1, 19, 26. Pb.8.7. Matt. 28, 18. Joh. 3, 17,2. Ef.l,21f. Joh. 1,18. jordens Herre, att du har dolt detta för visa och kloka och uppenbarat det för enfaldiga.

Ja, Fader; ty så har 

varit behagligt för dig.

Allt har bUf vit migöf- 

verlåtet af min Fader ; och ingen känner Sonen utom Fadern, icke heller känner någon Fadern utom Sonen och den, för hvilken Sonen vill uppenbara det.

Kommen till mig, I alla, 

som arbeten och aren be- tungade, och jag skall ve- derkvicka eder.

Tagen på eder mitt ok 

och lären af mig ; ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och I skolen finna ro till edra själar,

ty mitt ok är Ijufligt 

och min börda är lätt.

KAPITLET. 

Lärjungamé plocka ax på sabbaten, Jestu botar en /5r tvinad hand. Judamea bitterhet mot Je*u$. Var- ning/Sr synd mot den Helige Ände, Jeeu moder och bröder. Ven. 15—21 Högm. 2 krg. Tretton- das Jul, v. 88-87 HAgrm. Ikrtt. 12 8. e. Tref., v. 46-^50 HOffm. 2 Irg. 1 S. efter Trettondagen. IDEN tiden gick Jesus på sabbaten genom sädes- fält, och hans lärjungar blefvo hungriga och be- gynte afrycka ax och äta. 2 Och när fariséerna sågo .4«. 10,16. (29) Jer. 6. 16. lé Mark. 2, 23 f. Luk. é, 1 f. (2) 2 Mos. 20, lo. 5 Mos. 28, 25.