Sida:Normalupplagan (1911).djvu/51

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


MATTEI, 2Q. dri&pa, du skall icke görs, hor, du skall icke stjäla, du skaU icke bttra fftlskt vitt. nesbörd;

bedra din fader och din 

moder» och >Du skall älska din nästa såsom dig själf».

Då sade den unge man- 

nen till honom: Allt detta har jag hålUt från min ungdom. Hvad fattas mig ännu?

Jesus sade till honom : 

Om du vill vara fullkom- lig, såga bort och sälj det du har och gif åt de fattiga, och du skall få en skatt i himmeln, och kom och följ mig.

Men när den unge man- 

nen hörde detta, grick han bedröfvad bort, ty han hade många ägodelar.

Och Jesus sade till sina 

lärjungar : Sannerligen säger jag eder: För en rik är svMrt att ingå i himmel- riket. X

Och åter säger jag eder : 

Det är lättare, att en ka- mel går genom ett nålsöga, än att en rik kommer in i Guds rike.

När lärjungame hörde 

detta, blefvo de mycket häpna och sade: Hvem kan då varda frälst ?

Men Jesus såg på dem 

och sade till dem: För (19) Matt. 15, 1. Ef. «, 2. S Mos. 19, 18. M*tt. 82, 89. Rom. 18, 9. OaL 6, U. Jak.2.8. (21) Matt. 6. 19 f . Lak. Ifl, 88. (28) 1 Tim. 6, 9 f . (28) Jer. 82, 17. Sak. 8, människor är detta omöj- ligt, men för Qud är allt möjligt. !^ 7 Då svarade Petrus och sade tUl honom : Se, vi haf - va öfverglfvit allt och följt dig ; hvad skola vi då få?

Men Jesus sade till 

dem: Sannerligen säger jag eder, att I, som haf ven efterföljt mig, skolen i den nya födelsen, när Män- niskosonen skall sitta på sin härlighets tron, sitta äfven I på tolf troner och döma Israels tolf släkter.

Och hvar och en som 

har öfverglfvit hus eller bröder eller systrar eller fader eller moder eller hu- stru eller barn eller åkrar för mitt namns skull, han skall få hundrafaldt och ärfva evigt llf.

Men många de första 

skola vara de sista och de sista de första.

KAPITLET. 

LfhieUen om arhetame i vingården. J«tu» förkunnar titt lida7ui«, till- rättaviaar Sébedei söner och gi/ver två bUnda dertuggn. Ven. 1—16 Ev. S. Septnagresima. TY himmelriket är likt en husbonde, som gick ut bittida om morgonen för att leja sig arbetare för sin vingård. Lok. 1.37. (27) Mark. 10. 28 f. Luk. 18, 28 f . (28) - • ^ ^ ' (29)5 Mos. 88, 9. J Matt. 20, le. Mark. 10,31. ») Luk. 2?; 29 f . ,Job42, 12. '"" (80)