Sida:Normalupplagan (1911).djvu/52

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


MATTEI, 20.

Och när han hade kom- 

mit öfverens meé arbe- tarne om en penning* för dagen, sände han dem till sin vingård.

Och när han gick ut vid 

tredje timmen**, såg han andra stående fåfänga på torget

och sade till dem : Gån 

ock I uti vingården, och hvad skäligt är skall jag gif va eder.

Och de gingo. Och när 

han åter grick ut vid sjette och vid nionde timmen, gjorde han sammalunda.

Och när han gick ut vid 

elfte thnmen, fann han nå- gra andra stående fåfänga, och han sade till dem: Hvarf ör stan I här hela dagen fåfänga?

De sade till honom: 

Emedan ingen har lejt oss. Då sade han till dem : Gån ock I uti vingården, och hvad skäligt är skolen I få.

Och när det hade blif vit 

afton, sade vingårdsherren till sin förvaltare: KaUa fram arbetame och gif dem deras lön, begyn- nande med de sista intill de första.

Och de, som hade kom- 

mit vid elfte timmen, gingo (16) Matt. 19, 30. Mark. 10, 31. Lule. 13, 30. Matt. 22, M. (17)

  • I urskriften : denar. Se sid. 46.
    • D. ä. kl. 9 p& morgonen. Dagen börjar efter Jtkdames beråkninir

kl. 6 p& morgonen. 48 fram och fingo hvar och en sin i>ennlng.

Men när de första kom- 

mo, menade de, att de skulle få mer, och fingo äfven de hvar sin penning.

Men när de hade fått 

den, knorrade de mot hus- bonden l^ochsade: Dessa sista haf- va arbetat en enda timme, och du har gjort dem lika med oss, som hafva burit dagens timga och hetta.

Då svarade han en af 

dem och sade: Min vän, jag gör dig ingen orätt; kom du icke öfverens med mig omenpenntQg?

Tag det, som är^ditt, 

och gå. Men jag vill gif va åt denne siste lika mycket som åt dig.

Eller må jag icke göra 

hvad jag vill i det som är mitt, eller ser du med ondt öga, att jag är god ?

Alltså skola de sista 

vara de första, och de för- sta de sista ; ty många äro kallade men få utvalda.

Och när Jesus grick 

upp till Jerusalem, tog han de tolf lärjungarne afsides till sig på vägen och sade till dem :

Se, vi gå upp till Jeru- 

salem, och Människosonen Matt. 16, 21. 18, 31 f . Mark. 10. 32 f. Lok.