Sida:Normalupplagan (1911).djvu/60

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


MATTEI, 23.

och sade: På Moses' 

stol sitta de skriftlärda och fariséerna.

Därför allt hvad de sHsra 

eder, det hållen och grören, men efter deras gärningar gören icke. Ty de säga men göra icke ;

och de binda timga och 

odrägliga bördor tillsam- man och läggra dem på människornas skuldror, men de vilja icke själfva röra dem med sitt finger.

Och alla sina gärningar 

göra de för att blif va sed- da af människorna. Tj' sina tänkeskrifter* göra de breda och tofsarna på sina kläder stora.

De älska högsätet vid 

gästabuden och främsta platserna i synagogorna

och hälsningarna på 

torgen och att af männi- skorna kallas Babbi, Rab- bi.

Men I skolen icke låta 

kalla eder Babbi, ty en är eder mästare, men I aren alla bröder.

Och I skolen icke kalla 

någon på Jorden eder fa- der, ty en är eder Fader, ban som är i himmeln.

Och I skolen icke låta 

»8 (2) Neh. 8, 4. (1) Lak. 11, i6. Ap. G. 15,10. Qftl. 6, 13. (6) MAtt. «, 1 f. 5, 16. 5 Mos. «. 8. é Mos. 15, 88. 6 Mos. 22, 12. (6) Mark. 12, 38 .f. Luk. 20, 16. (8) kalla eder mästare, ty en är eder mästare, Kristus.

Och den som är jrpperst 

ibland eder, han skall vara eder tjänare.

Och den som upphöjer 

sig, han skall varda förned- rad, och den som förned- rar sig, h|tn skall varda upphöjd.

Ve eder, skriftlärda 

och fariséer, I skrjrmtare, att I tillsluten hinunel- riket för människorna I Ty I gån icke in, och dem, som äro på vägen dit in, tillstädjen I icke att ingå.

Ve eder, skriftlärda 

och fariséer, I skrymtare, att I uppäten änkomas hus, medan I såsom en förevändning hållen långa böner! Fördenskull sko- len I få hårdare dom.

Ve eder, skriftlärda och 

fariséer, I skrymtare, att I faren omkring öfver vatten och land för att göra en proselyt, och när han har blifvit det, gören I honom till ett helvetets barn, dubbelt mer än I aren I

Ve eder, blinda ledare, 

I som sägen : Hvilken som svär vid templet, det är in- Jak.3,1. (11) Matt. 20. 26 £. (12) Job 22, 29. Ords. 29, 23. Luk. 14, 11. 18,14. lPetr.5.6. O») Lok. 11, 52. ) Mark. 12. 40. Lok. 20, 47. (16) att. 15, 14. 5, 33.

  • Remsor, som lindades om pannan och vånstra bandk>fTen'och voro

' *' språk nr Moses' böcker, t. ex. 2 Mos. 13, 6. 5 Mos. fnllskrifna med « 8.