Sida:Normalupplagan (1911).djvu/62

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


MATTEI, 24.

I ormar, I hugrgormars 

afföda, huru skolen I und fly helvetets dom ?

Se, fördenskull sänder 

jag till eder profeter och visa och skriftlärda. Som- liga af dem ^olen I dräpa och korsfästa, och somliga af dem skolen I gissla 1 edra synagogor och för- följa från den ena staden till den andra,

på det att öfver eder 

skall komma allt rättfär- digt blod, som är utgjutet på jorden, från den rätt- färdige Abels blod intill Sakarias Barakias* sons, blod, hvilken I dräpten mellan templet och altaret.

Sannerligen säger jag 

eder: Allt detta skall kom- ma öf ver detta släkte.

Jerusalem, Jerusalem, 

du som dräper prof etema och stenar dem, som tiro sända till dig, huru ofta har jag ej velat församla dina barn, likasom hönan församlar sina kycklingar under sina vingar, och I haf ven icke velat I

Se, edert hus skall läm- 

nas eder öde.

Ty jag säger eder: Här- 

efter skolen I icke se mig, förrän I skolen säga: Väl- signad vare han, som kom- mer i Herrens namn I (33) Matt. 3, 7. 12, 3A. (Så) Lok. 11, 19 f. Ap. G. 6, M. 28, 19. 8 Kor. U, 24. £l»r. U, 98. (SS) 1 Mos. 4, 8. SKrOn. aå,81f. (37) Ee. 31, 6. 85, 2. Jer. 7, 13. L«k. 58

KAPITLET. 

Jmu$ lärtr om Jenualem» föra^ring oekomtbUUUcomméUe, Ven. 1-lå HOgm. 1 åc^r. 25 S. eftet T. 15-28 Et. och 36^ HO^m. 2 ktg. Mmma 8. OCH Jesus kom ut och gick från templet, och hans lärjungar gingo tiU honom för att vfea honom templets byggnader.

Och han svarade och 

sade till dem: Sen I icke allt detta? Sannerligen sä- ger jag eder: Här skall icke lämnas sten på sten, som icke skall nedbrvtas.

Och när han satt på Olje- 

berget, gingo hans lärjun- gar afSides till honom och sade: Säg oss, när skall detta ^e, och hvad skall vara tecknet för din till- kommelse och världens ände?

Och Jesus svarade och 

sade till dem : Sen till, att ingen vilseleder eder ;

ty många skola komma 

i mitt namn och säga: Jag är Kristus, och de skola vilseleda många.

Och Iskolenfå hörakrig 

och rykten om krig; sen till, att I icke blif ven för- färade; ty allt måste ske, men ännu är icke änden.

Ty folk skola resa sig 

mot folk och rike mot rike, . 84 f. c») Ei. 1, 7. Mik. 3, 12. (80) Pk. 118, 28. Matt 21, 9. »4 Mark. ii 1 f. Lok. 2i, 5 1. (2) 1 Kon. 9, Ti. Mik. 3, 12. (4) ii. 6, 6. Kol. 2, 8. 2 Tess. 2. 3.