Sida:Normalupplagan (1911).djvu/69

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


MATTEI, 26. ock hvad hon har gjort varda B&gdt henne till ä- minnelse.

Dä gick en af de tolf, 

som hette Judas Iskariot, till öfversteprästema

och sade: Hvad vlljen 

I gifva mig, för att jag skall förråda honom, åt eder? Och de uppvägde åt honom trettio silf verpen- ningar*.

Och från den tiden sök- 

te han lägligt tillfälle att förråda honom.

Men på första söte- 

brödsdagen gingo lärjun- game till Jesus och sade till honom: Hvar vill du, att vi skola tillreda för dig att äta påskalammet?

Och han sade: Gån in i 

staden till den och den och ^gen till honom: Mästa- ren säger: Min tid är nära ; hos dig vill jag hålla påsk med mina lärjungar.

Och lärjimgame gjorde 

såsom Jesus hade befallt dem och tillredde påska- lammet.

Och när det hade blif- 

vlt afton, satte han sig till bords med de tolf .

Och imder det de åto, 

sade han: Sannerligen sä- ger jag eder: En af eder skall förråda mig. Qå) 1U*L 10, L Mark. U, 10 f. I4ik.tl,8f. 06) Sak. 11. 12. (17) t Moc 18, 17 f . Marki U. 12 £. Lak.& 7 f. (m Mark. U, 18 f . Liik.% 11, flTf. jQh. 13, 21 f.

  • QnkriiV 80 knmor.

Vhnå^ 8

Och de vordo svårligen 

bedröfvade, och hvar och en af dem begynte säga till honom: Icke är det väl jag. Herre?

Men han -svarade och 

sade: Den som med mig har doppat handen i fatet, han skall förråda mig.

Människosonen går 

bort, såsom det är skrif vet om honom; men ve den människan, genom hvil- ken Människosonen varder förrådd 1 Det vore godt för den människan, att hon icke vore född.

Och Judas, som för- 

rådde honom, svarade och sade: Babbi, icke är det väl jag? Då sade han tiU honom: Du sade det.

Och medan de åto, tog 

Jesus brödet, välsignade och bröt det och gaf lär- jungame och sade : Tagen, äten. Detta är min leka- men.

Och han tog kalken, 

tackade och gaf dem och sade : Dricken häraf alla.

Ty detta är mitt blod, 

det nya förbundets, hvil- ket varder utgjutet för många till syndernas för- låtelse.

Men jag säger eder: 

Härefter skall jag icke Ce&) P». 41, 10. (96) Mark. U. 22 f. Luk.22.1»f. lKor.U,2Sf. (28) Matt. 20, 28, Rom. 6, 15. (29> Lok. 22, 18.