Sida:Norrköpings Wecko-Tidningar 1758-10-28.djvu/1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


N:o 3.

Norrköpings Weko-Tidningar.

Den 28 October År 1758.


Föliande Resande äro ankomne:

Rådman Abraham Aschanius ifrån Söderköping. Advocat Fiscalen Johan Sonylander ifrån Stockholm. Kyrkoherden Anders Wibjörnsson ifrån Wånga-Sochn. Garfwaren Petter Lundberg ifrån Stockholm til Lundsbo. Commissions Secreteraren Ekerman och Hof-Secreteraren Faltinson ifrån Stockholm til Götheborg. Fru Dylander ifrån Stockholm til Sörby. Baron Leyonhjelm ifrån Stockholm neder åt Landet. Fröken Leyonhufwud ifrån Clastorp til Säby. Major Palmstruk, och Capitain Wilbrand, samt Capitain Zätterström ifrån Stralsund til Stockholm. Fouriern Carl Johan Bråms til Stockholm. Borgmästaren Boberg ifrån Stockholm til Ystad. Baron Yxskuld ifrån Stralsund til Stockholm. Capitain Papcke ifrån Stockholm til Stralsund. Slagtare-Drängarne Stickman och Hejding ifrån Carlscrona til Stockholm. Vice-Häradshöfdingen Herman Jbsonne ifrån Nyköping. Auditeuren Rizell ifrån Linköping. Brukspatron P. Agrell ifrån Haddebo-Bruk til Risinge-Ting. Köpman Schink ifrån Stockholm, Logerar hos Källarmästaren Egge.

Jfrån den 21 til den 28 Octobr. äro i Norrköping födde: 1 Piltebarn, 1 Flickebarn. 3 Brudepar wigde, samt döde 4 gamla Personer, och 1 Barn.

Brudeparen äro: Murdrängen Magnus Larsson Wållin med Pigan Catharina Jonsdotter. Brandwakten Swen Lundberg med Pigan Brita Larsdotter. Kopparhammarsmeden Håkan Hillebrand med Christina Wedman.

Namnen på de döde gamle Personer med deras siukdomar:

J St. Olofs Församling: Sjöman Söderqwists Hustru, Catharina Månsdotter 30 År gammal, död af hetsig Feber. Bonde-Enkan, Anna Olofsdotter, 62 År gammal, af Swulnad. Soldate-Enkan Lena Söderstrand, 58 År gammal, af Twinsot. J S. Johannis: Torpare-Enkan Brita Månsdotter, död af tärande Sjukdom.

J denna Weka äro följande Fartyg ankomne:

Nils Lindberg ifrån Stockholm med diverse Persedlar, samt twänne Stycken Wed-Båtar.

Under Lastning liggande Fartyg: Skepparen Johan Fr. Franck hemma i Stralsund, wil til Amsterdam. Anders Qwarsell til Stralsund med Pack-kistor för Kronans räkning. Petter Öman til Stockholm. Håkan Cullin til Stockholm.

J denna Weka äro följande Fartyg här ifrån afgångne:

Olof Öhr til Stockholm med Stång-Järn. Capitain-Ljeutenanten Bläsing til Carlscrona med Mjöl, Bröd och Spik för Kronans räkning. Gustav Lind til Stockholm med Mjöl och diverse Persedlar. Johan Wendler til London med Järn och Bräder.

At