Sida:Om Norge.djvu/11

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


och Hittern, på den högsta trakten af hela landet, omkring 4,468 alnar öfver hafvet, uppfans ett Koppar-malmstrek 1644 af Bonden Hans Aason, äfven märkvärdig för den höga ålder af 116 år, som han upplefde. Detta verks förvaltning äfven som afkastningen deraf hafva varit underkastade flera förändringar och omväxlingar. Afkastning skall i sednare tider mycket aftagit. Minskad och genom grufvornas djup försvårad malmtillgång, stigande dyrhet på lifsmedel och missvård af skog, med deraf följande dels högre pris, dels brist på kol, uppgifvas såsom orsaker till detta aftagande.

Rörås bör ansenligen vinna på Norges förening med Sverige. Belägit nära Svenska gränsen, har det derifrån erhållit kol, som smugits förbi Tullarna. Då denna handel blir tillåten, böra kolen bli mindre dyra och tillgången större, till ömsesidig fördel såväl för Rörås, som för Herjedalen och Särna Socken i Dalarna, hvilka äro försedde med ymnig tillgång på skog, hvaraf de hittills kunnat draga föga vinst, och ganska väl behöfva denna nya utväg till förtjenst. Dessutom äro i Norge 4 Kopparverk af mer eller mindre betydenhet. Alla desse verk gåfvo år 1792, Gårkoppar: