Sida:Om Norge.djvu/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


stor mån måste minskas, kanske aldeles försvinna.

Osäker och till halt mycket omväxlande malmgång, samt den beständigt tilltagande dyrheten af betjenings och arbetares underhåll, synas ha varit orsakerne hvarföre verket ej burit sig.

De autentiske underrättelser, hvartill jag haft tillgång, stanna med år 1790. Betydlige förändringar hafva likväl sedan förefallit. Kronan skall upphört att drifva verket för egen räkning, och upplåtit det åt enskilta. Detta skall likväl hafva blifvit mycket klandradt. Man har sagt mig att Kronan återtagit det; men jag vet ej om det så förehåller sig.

I Kongsberg är Öfver-Berg-Amtet inrättadt, äfensom en Undervisnings-anstalt i de till Bergverks skötande nödiga vetenskaper.

Tre silfverhaltiga blyverk finnas väl i Norge; men deras afkastning synes icke vara betydlig.

Kopparverk äger Norge 5. Vid Rörås, belägit emellan Strömmarna Glomen