Sida:Om Norge.djvu/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
13

sändes sedan såsom Norskt till Danmark. Bruket der att nyttja jernkakelugnar bereder mycken afsättning af detta slags gjutgods, som äfven mycket tillverkas i Norge.

Länge var Norge underkastadt vissa tryckande monopolika Författningar angående dess handel, och derigenom nödsakadt att endast ifrån Danmark förse sig med Spannmål, bränvin och andra förnödenheter. Som Jutland har öfverflöd af sådana varor och öfverfarten derifrån till den sydliga kusten af Norge är ganska korrt och lätt, har handeln förmodligen fortfarit, ehuru tvång-författningarne i senare tider blifvit upphäfne.

En Kobolt Fabrik är anlagd vid Modum ej långt ifrån Christiania. Malmstreket upptäcktes 1772; år 1792 var tillverkningen af Kobolt 2,817 Centner.

Vid Vallö, i Grefskapet Laurvig, blef 1739 ett Saltkokeri anlagdt. Det har 2:ne gradérhus och öfriga nödiga inrättningar. Arbetet drifves för Kronans räkning. Inrättningen har kostat betydliga summor; men i anseende till hafs vattnets