Sida:Om Norge.djvu/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


ringa sälta, var dervid en ständig förlust, till dess man påfann att förstärka den kokade saltluten med Medelländskt eller Engelskt salt ifrån Liverpool. Salttillverkningen skall derefter kunnat göras med fördel

Norge äger äfven ett Alunverk, som dock ej skall kunna hålla pris med de Svenska.

Åkerbruket hindras mycket af Landets hårda klimat, serdeles Nordanfjälls. Korta somrar med omväxlande hetta och köld, sena nattfroster om våren och tidige om hösten, äfven som öfversvämning af strömar vid snösmältningen hindra ofta växten och mgnaden af grödan, eller förstöra densamma. Dertill kommer att dalarne, på somliga ställen äro så trånge och omgifne af så höga berg, att solstrålarne på ena sidan icke kunna nedhinna, på den andra åter bli brännande. Icke desto mindre skall södra delen af Norge vanliga år frambringa sitt behof af Spannmål och understundom äfven kunna utskeppa. Det är egentligen norra delen som lider af Spannmålsbrist.