Sida:Om Norge.djvu/15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
15

Hafre och Korn äro de sädesslag som mest skördas i Norge. Hvete, Råg, Bohvete och Ärter något, men mindre; Bönor och Vicker föga. Potates-planteringen skall deremot vara mera allmän och betydlig.

Åtskillige anstalter hafva till uppmuntrande af Landthushållningen i Norge blifvit vidtagne. Landthushållnings-Sällskapet i Köpenhamn omfattade äfven i sin verksamhet Norge. Dessutom äro der någre Hushålls-Sällskap för särskilta distrikter, samt ett Vetenskaps-Sällskap i Trondhem.

I anledning af den länge förda klagan att intet Universitet fanns i Norge, utan att Landets ungdom måste med mycken kostnad och olägenhet resa till Danmark för att erhålla akademisk undervisning, har anläggandet af ett Universitet i Christiania för några år sedan blifvit beslutit. Ansenliga sammanskott hafva dertil blifvit gjorda, så väl i Norge, som i Danmark. Hvad verställighet sedan följt, känner jag icke.