Sida:Om Norge.djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
19
Christiansand 78,000 —
Trondhem 75,000 —
Molde 22,000 —
Stavanger 10,000 —
Finmarken 40,000 —
Norge Sunnanfjells 20,000 —
Tillsammans 1,203,000 Rd.

Utom hvad som går landvägen till Sverige.

Matrikel (Jordboks) och Beskattningsinrättningen i Norge, är högst invecklad och tarfvar mycken förbättring, emedan utlagorne på landet under en mängd för hvart Stift olika titlar och beräkningssätt utgå, så att de betalande mycket bero af Krono-Betjeningens redlighet vid uträkningarnes uppgörande.

Landets Kontributioner utskrefvos fordom för hvarje år; men blefvo igenom en Förordning af den 15 December 1746 till sina grunder faststälde. Konsumtionsafgifter, Tullar och andre särskilta utlagor utgå efter derom utfärdade taxor och förordnanden.