Sida:Om Norge.djvu/26

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
26

För att nogare lära känna Landets produkter samt att väcka industri genom införande af Fabriks-inrättningar, oktrojerade Konung Christian VI 1739 det Norska, eller som det vanligen kallas, det Svarta Kompaniet, hvilket erhöll Bergverks friheter, egen jurisdiktion m.m. Detta Kompani har sedan undergått flera förändringar. Jag känner icke i hvad tillstånd det nu befinner sig; men om det äfven ej lemnat den vinst på sina företag, som delägarne kunna hoppas, erkännes dock allmänt att Norge har att tacka Svarta Kompaniet för åtskilliga nyttiga inrättningar, hvaribland dess glas-fabriker torde vara de vigtigaste.

Hela den långa sträckan af Norge, Finmarken, som ofvanför Svenska Lappmarken utgör hafstranden ända till Ryska gränsen, har ingen Stad. Under ett så hårdt luftstrek, som Finmarken är belägen, lär väl åkerbruk svårligen kunna med framgång idkas. Boskaps-skötsel och jagt torde kanske kunna ge någon afkastning; men troligen böra fiskerierne der utgöra det vigtigaste yrket. Handels gemenskap med Archangel har varit påtänkt och börjad, äfvensom fråga i senare tider varit om Städers