Sida:Om svensk jordäganderätt.djvu/47

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
42

allmänningen till landskapets mera otillgängliga södra och norra skogstrakter samt till i det inre belägna otillgängliga berg och mindre uppodlingsbara landsträckor.

I öfrigt omfattade allmänningen både vatten och land. Huru långt denna utveckling fortskridit vid tidpunkten för västgötalagarnas tillkomst, kunna vi se at den vid dem fogade allmänningsförteckningen.

Enligt densamma uppdelades allmänningen i olika arter: »allmänningsskogar», »allmänningsberg», »allmänningsvatten» och »allmänningsåar»; alltså efter allmänningens naturliga beskaffenhet.

Vi skola uppräkna dessa olika allmänningsdelar.

Till allmänningsskogar hörde Vriguhæster, Hattås i Gullereds socken at Redvägs härad, Gusulidir, troligen vid Kusehacka i Skallsjö socken af Vätle härad, Hasmærholt, till äfventyrs Hammarskogen i Björsäters, Lexbergs och Ullärfva socknar at Vadsbo härad, Strandvider, troligen de s. k. Vikerskogar vid sjön Viken i Vadsbo härad, Brun i Vings socken at Ås härad, Gälaveden i Ås och kinds härad, Lygnirvider vid sjön Lygnern i Marks härad, Artuskogen, Bösshult i Sandhults socken at Vedens härad, Sandæhult, troligen Sandhults socken at Vedens härad, Orskogen, möjligen vid Orsjön, Rön i Kinnarums socken at Marks härad eller i Hofs socken at Gäsene härad, Ostervider, Syndervider, Edsvider i Laske, Kullings och Gäsene härad, Lärkeskogen i Barne, Bjärke och Kullings härad, Risvider i Ale och Kullings härad, Vätlefjäll i Bergiums och Ångareds socknar af Vätle härad, Ridungsvider, troligen Rydeskogen i Barne härad, Kuleskogen i Bjärke och Väne härad, Rålken i Viste härad, Hillet i Barne och Laske härad, Gryten i Skånings och Vilske härad, Kiliamossen i Åse härad, Aellamyr, Almaren, en del at Kinneskogen vid Vänern, sydväst om Kinnekulle, Granbröt eller Bröten i Amnehärads och Lyrestads socknar at Vadsbo härad, Ormeskogen i Vadsbo härad, Klyftamon på gränsen at Vadsbo och Kinne härad, Traneskogen, Stöpen i Vadsbo och Kåkinds härad, Skeppvidahult i Skepphults socken at Marks härad, Russlingen i Ullärfva och Bäcks socknar at Vadsbo härad, Långesked, en del at Stöpen, Afsewalder, numera Axevallahed i Valle härad, samt Nord-, Söder- och Österfala, eller norra, södra och östra delarna at Falbygden eller slättlandet emellan Mössa, Ålle- och Varfsberget i Vartofta, Gudhems och Vilske härad.