Sida:Ossendowski - Odjur, människor och gudar.djvu/152

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

148

plundringen av Kobdo, samt upphunno och nedsablade dem på stränderna av Sinkiang. En annan del av brevet meddelade, att general Bakitj och de sex tusen man, som tillsammans med honom blivit internerade av de kinesiska myndigheterna vid floden Amyl, erhållit vapen och givit sig i väg för att förena sig med hetman Annenkov, som varit internerad i Kuldja, och att alla dessa hade för avsikt att ansluta sig till baron Ungern. Detta rykte visade sig emellertid vara oriktigt, ty varken Bakitj eller Annenkov hade någon sådan avsikt, och den sistnämnde hade av kineserna förts långt in i Turkestan. I varje fall framkallade underrättelserna verklig bestörtning bland kineserna.

Just vid denna tid anlände till den ryske bolsjeviken överste Bourdukov tre bolsjevikagenter från Irkutsk vid namn Saltikov, Freimann och Novak, som satte i gång en agitation bland de kinesiska myndigheterna för att förmå dem att avväpna de ryska officerarna och utlämna dem till de röda. De övertalade den kinesiska handelskammaren att hos sovjet i Irkutsk begära, att en röd styrka sändes till Uliassutai för att skydda kineserna mot de vita. Freimann hade med sig kommunistiska ströskrifter på mongoliska och order att börja iståndsätta telegraflinjen till Irkutsk. Dessa fyra lyckades mycket bra i sina förehavanden och fingo snart Wang Tsao-tsun på sin sida. Ännu en gång började vi befara en pogrom i Uliassutai, De ryska officerarna förutsågo, att försök skulle göras att få dem arresterade. Representanten för en av de amerikanska firmorna och jag begåvo oss till residenten för att förhandla med honom. Vi framhöllo för honom det oriktiga i hans handlingssätt att träda i förbindelse med bolsjevikerna, vartill han icke var bemyndigad av sin regering, som ej heller erkänt sovjetregeringen. Wang Tsao-tsun och hans närmaste man Fu Hsiang blevo uppenbarligen överraskade av att vi kände till deras hemliga mellanhavanden med bolsjevikernas agenter. Han försäkrade, att hans vaktmanskap var i stånd att förhindra en sådan pogrom. Detta var utan tvivel mycket dugligt, bestod av väl övat och disciplinerat folk och hade till anförare en allvarlig och väluppfostrad officer, men vad kunde väl åttio soldater utföra gentemot en hop på tre tusen