Sida:Ossendowski - Odjur, människor och gudar.djvu/153

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
149

kulier, ettusen beväpnade köpmän och två hundra gatslynglar? Vi framställde med bestämdhet våra farhågor och besvuro honom att undvika varje blodsutgjutelse, i det vi påpekade, att utlänningarna och den ryska befolkningen voro beslutna att försvara sig till det yttersta. Wang gav genast order om skärpt vakthållning på gatorna, som sedan erbjödo en mycket intressant tavla med alla de ryska, utländska och kinesiska patrullerna tågande fram och tillbaka genom hela staden. Då visste vi icke, att ytterligare en vakt på trehundra man fanns i beredskap, nämligen Tushegoun Lamas folk, som höll sig gömt bland bergen i närheten.

Än en gång förändrades situationen högst väsentligt och mycket hastigt. Den mongoliske styresmannen erhöll underrättelser genom lamaerna i det närmaste klostret, att överste Kazagrandi efter en strid med kinesiska friskaror intagit Van Kure och där uppsatt tre rysk-mongoliska kavalleribrigader, sedan mongolerna mobiliserats efter befallning av Den levande Buddha och ryssarna på order av baron Ungern. Några timmar senare blev det bekant, att kinesiska soldater tagit livet av den ryske kaptenen Barsky i det stora klostret i Dzain och att med anledning härav en avdelning av Kazagrandis trupper anfallit platsen och drivit kineserna därifrån. Vid intagandet av Van Kure togo ryssarna en koreansk kommunist till fånga, som var på väg från Moskva, försedd med guld för att driva propaganda i Korea och Amerika. Denne korean tillsammans med hans guld sändes av överste Kazagrandi till baron Ungern. Sedan befälhavaren för den ryska avdelningen i Uliassutai erhållit dessa upplysningar, arresterade han alla bolsjevikagenter samt dömde dem och familjen Bobrovs mördare. Kanine, fru Pouzikov och Freimann skötos. Beträffande Saltikov och Novak uppstodo vissa betänkligheter, och för övrigt rymde den förre och blev icke anträffad, under det att Novak på inrådan av överstelöjtnant Michailov fick bege sig västerut. Chefen för den ryska truppavdelningen utgav order om de ryska kolonisternas mobilisering och tog Uliassutai öppet under sitt beskydd med tyst medgivande av de mongoliska myndigheterna. Den mongoliske styresmannen, Chultun Beyli, sammankallade de mongoliska furstarna