Sida:Ossendowski - Odjur, människor och gudar.djvu/248

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


SEKLERS DAMM


Har ni någonsin sett de dammiga spindelvävarna och möglet i kälkarna på något gammalt slott i Italien, Frankrike eller England? Det är seklers damm. Det har kanske vidrört en romersk kejsares, Ludvig den heliges, Galileis eller kung Rikards ansikten, hjälmar och svärd. Ert hjärta sammandrar sig ofrivilligt, och ni känner vördnad för dessa vittnesbörd från svunna tider. Samma intryck fick jag i Ta Kure, kanske ännu djupare, ännu verkligare. Där fortsätter livet nästan på samma sätt som det fortgått i åtta århundraden. Där lever människan endast i det förflutna, och det nuvarande gör det normala livet blott mera invecklat, och verkar störande på det.

»I dag är det en betydelsefull dag», sade Den levande Buddha en gång till mig. »Det är årsdagen av buddhismens seger över alla andra religioner. För lång tid tillbaka kallade Kublai Khan på denna dag lärda av alla religioner till sig och befallde dem att förklara, vari deras tro bestod. De prisade sina gudar och sina överstepräster. Meningsutbyten och tvistigheter uppstod. Endast en lama höll sig tyst. Till sist log han hånfullt och sade:

’Store härskare! Befall var och en att ådagalägga sina gudars makt genom att göra ett underverk! Sedan får du bilda dig ditt omdöme och göra ditt val!’

Kublai Khan befallde därpå alla de lärda, att visa honom ett underverk, men de tego alla och blevo förvirrade och maktlösa inför honom.

’Nu’, sade kejsaren till den lama, som framställt detta förslag, ’nu måste du visa makten hos dina gudar.’