Sida:Ossendowski - Odjur, människor och gudar.djvu/253

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
249

Profetian har gått i uppfyllelse. Vid ett annat tillfälle, då Den levande Buddha en dag var mycket upprörd, befallde han, att en skål med vatten skulle bäras in och ställas framför altaret. Han kallade på sina lamaer och började bedja. Plötsligt tändes ljusen och lamporna på altaret av sig själva, och vattnet blev regnbågsskimrande.»

Sedan talade fursten om för mig, att Bogdo Khan uttalar spådomar efter färskt blod, på vars yta uppstå ord och bilder, efter fårs och getters inälvor, av vilkas inbördes läge han utläser furstars öden och lär känna deras tankar, efter stenar och ben, av vilka han med visshet erfar alla människors bestämmelse, samt efter stjärnorna, vilkas ställning tjänar honom till ledning vid iordningställande av amuletter mot sjukdomar och fientliga kulor.

»Förr uttalade De levande Buddhaerna förutsägelser allenast med användande av den ’svarta stenen’», sade maramban. »På stenens yta syntes tibetanska inskriptioner, som Bogdo tydde och av vilka han fick veta hela folks öden.»

När maramban talade om den svarta stenen, på vilken de tibetanska inskrifterna syntes, kom det genast för mig, att detta icke var någonting omöjligt. I Ulan Taiga i sydöstra Urianhai hade jag på en plats anträffat vittrande svart skiffer. Alla stycken av denna skiffer voro betäckta med en ovanlig art vita lavar, som bildade mycket sammansatta figurer, påminnande om ett venetianskt spetsmönster eller hela blad med hemlighetsfulla runor. När skiffern var våt, försvunno dessa märken, men i torrt tillstånd framträdde mönstren åter.

Ingen har rättighet eller dristar sig till att begära av Den levande Buddha att bli spådd. Han gör förutsägelser blott då han känner sig inspirerad eller när någon kommer särskilt skickad till honom med en anmodan från Dalai Lama eller Tashi Lama. När tsar Alexander I av Ryssland kom under inflytande av baronessan Krüdener och hennes till ytterlighet gående mysticism, avsände han en särskild beskickning till Den levande Buddha med begäran att få veta sitt öde. Den då levande Bogdo Khan ställde hans horoskop i enlighet med den »svarta stenen» och förutsade, att den vite tsaren skulle, okänd av alla och allestädes förföljd, ända