Sida:Ossendowski - Odjur, människor och gudar.djvu/272

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

268

hugsvalelse för våra syndiga hjärtan och våra lastbara liv, att det är en synd att fördölja denna tillvaro för mänskligheten … Nåväl, hör på!» fortsatte han. »Hela året igenom leder Världens konung panditernas och goros verksamhet i Agharti. Blott understundom beger han sig till det grott-tempel, där hans företrädares balsamerade kropp ligger i en svart kista av sten. Denna grotta är alltid mörk, men när Världens konung träder in i den, synes flammande ränder på väggarna, och eldtungor utgår från kistans lock. Den äldste goron står framför honom med huvud och ansikte betäckta och med armarna korslagda över bröstet. Denne goro blottar aldrig sitt ansikte, ty hans huvud utgöres av en kal skalle med levande ögon och en tunga som talar. Han står i förbindelse med alla förut avlidnas själar.

Världens konung ber en lång stund, går därpå fram till kistan och sträcker ut sin hand. Eldtungorna på kistlocket brinner med klarare låga, och flammorna på väggarna försvinner och återkommer, flätar sig om varandra och bildar mystiska tecken av alfabetet ’vatannan’. Från kistan börjar genomskinliga strimmor av knappast skönjbart ljus utströmma. Dessa är företrädarens tankar. Snart står Världens konung omgiven av en av detta ljus bildad gloria, och med eldskrift tecknas oavlåtligt på väggarna Guds önskningar och befallningar. I det ögonblicket står Världens konung i kontakt med alla deras tankar, som övar inflytande på hela mänsklighetens livsöden, med konungar, tsarer, khaner, härförare, överstepräster, lärda och andra mäktiga män. Han uppfattar alla deras tankar och planer. Om dessa behagar Gud, kommer Världens konung att osynlig understödja dem. Om Gud åter finner dem misshagliga, gör konungen dem om intet. Denna makt är given Agharti genom den hemlighetsfulla kraften i ordet ’Om’, varmed vi börjar alla våra böner. ’Om’ var namnet på den första helige mannen, den förste goron, som levde för trehundratrettiotusen år sedan. Han var den förste, som kände Gud och som lärde människorna att tro, hoppas och strida mot ondskan. Sedan gav Gud honom makt över alla krafter, som styr den synliga världen.