Sida:På Divans-Bordet.djvu/106

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

96

af den vida kappan omkring henne, för att skydda henne mot nattkylan. Långsamt lyfte flickan den fina bleka pannan upp mot honom och säg honom sorgset i ögonen: ”jag ville gråta ut, så att jag kunde vara glad hos dig, men jag gråter nu likasom derhemma ... du är hård mot mig Albin!”

”Nej Ellen, men jag kan icke handla annorlunda ...!”

”O, om du höll af mig, så for du nu icke från mig och lemnade mig allena att sörja mig till döds ... du kunde det icke — du toge mig med dig öfver allt, till verldens ända !...

”Jag kan, jag bör, jag får icke vara så egennyttig, hvad skulle din gamle far säga?”

”Han skulle tacka dig, han vill min lycka.”

”Och mina föräldrar, Ellen?”

”De vilja ju din lycka; och är det icke den största lycka att beständigt få vara hos den man älskar?”

”O, de känna icke dig, Ellen!”

”Nå, de kunna ju då icke hafva någonting emot mig; jag vet rätt väl att jag icke har lärt mig ett och annat som du och din syster kunna ... men det är ju ingen tid förliden, jag är blott sexton år, jag kan ju lära hvad du åstundar ... jag vill arbeta natt och dag ... låt mig se ...” och hon räknade på fingrarna ”ett fremmande språk, det lär jag mig nog i det fremmande landet; rita och brodera ... åh, det är ingen omöjlighet, sjunga, det kan jag redan, det har du sjelf sagt ... att kläda mig väl och vackert, det är allsingen konst, när jag först har något att kläda mig med ... älskvärd, det måste jag ju vara i mig sjelf, efter som du håller af mig ...”

Albin log åt den barnsliga flickans tal. ”Ack Ellen, goda sköna Ellen, jag måste vara upprigtig mot dig ... men hur skall jag kunna vara det så att du förstår mig? ser du, det gifves en hel hop fördomar ... hos vissa klasser ... de anse sig ... de inbilla sig .. . de rika tro ... nej jag kan inte!”

”Tala ut! ah, jag förstår! de rika, sade du ... jag förstår nog; men när man håller af hvarandra innerligen af hjertat, så finns ingen fattigdom!”

”I sjelfva verket icke ... men det gifves ock en hel hop andra fördomar ... till ex. olikhet i stånd ... förstår du mig Ellen ...?”

”Nej, det förstår jag icke.”