Sida:På skidor genom Grönland 1890.djvu/324

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
291
KVINNORNAS UTSEENDE.

deras sällskap, och det är något välgörande naturligt och ursprungligt i allt deras görande och låtande.

En östgrönländsk eskimå-skönhet vid mer framskriden ålder.
(Efter en fotografi tagen af den danska expeditionen under kapten Holms ledning.)

Äro de vackra? Ja, det är, som bekant, en mycket svår fråga att afgöra, ty tycke och smak skifta i oändlighet. Taga vi ett visst bestämdt skönhetsideal, t. ex. det grekiska, då är saken lätt afgjord, ty former som gå i den riktningen saknar Grönlands östkust så godt som alldeles. Men om vi litet kunna frigöra oss från den skönhetstyp, vi dyrka och ärft från våra förfäder, och äro ense om, att vackert är det som tilltalar oss och som vi tycka om att betrakta, då blir frågan betydligt mer invecklad. Jag tror, att om man varit litet tillsammans med dem många skola förefalla behagliga.