Sida:På skidor genom Grönland 1890.djvu/359

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
324
VIDARE NORR UT LÄNGS KUSTEN.

levererade med ett ord den mest förtviflade batalj mot en ursinnig öfvermakt, men allt förgäfves. Hvar vi stodo, gingo eller sprungo, förde vi med oss, liksom solen sina planeter, vår egen lilla värld af dessa missfoster, tills vi slutligen i ren förtviflan gåfvo oss på nåd och onåd, kastade oss ned på det första bästa omöjliga ställe och läto martera oss, medan vi i största hast åto vår frukost med mygg på. Så fingo vi båtarna klara och rymde till hafs, men äfven här voro de med. Då slogo vi i vildt raseri framför oss med pressenningar, jackor och hvad vi kunde få tag uti, och när vi sålunda fingo vinden till bundsförvant, öfvermannade vi slutligen fienden; men blodförlusten på vår sida var betydlig.