Sida:På skidor genom Grönland 1890.djvu/411

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
374
ÄLDRE FÖRSÖK.

Justitierådet dr H. Rink.

Genom en följd af grundliga arbeten, frukterna af många års resor och undersökningar i Grönland, där han en lång tid var bosatt, dels som naturforskare, dels som kolonibestyrer och dels som inspektör, fäste dr Rink den vetenskapliga världens uppmärksamhet på Grönlands väldiga ismark, och man gjorde nu den upptäckten, att lika fattig och intresselös som man förut funnit den, lika betydelsefull var den i vetenskapligt hänseende. Rink påvisade, hvilken mäktighet detta istäcke måste äga, och hvilka ofantliga ismassor hvart år utsändes från Grönland, det enda land på norra halfklotet, hvarifrån större isberg ha sin upprinnelse. Han har sedermera uträknat, att från hvar och en af de större isfjordarna skulle mer än 1000 millioner kubikalnar is årligen föras ut i hafvet.