Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/106

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Hägnaden om Örtegårdar/ Trägårdar och Humblegårdar. Förwaras Winter-nooten/ Bild-trädh/ Töger/ Knap-seiner/ Tramper och Slädar. Reda till Eker. Torf-wedh/ Luistret Brand-Jern/ Barckes Hwdar och Skin för än Padde-leeken begynnas.

Aprilis.

Medh thenne Månadz Arbete kan fuller således Saken falla sigh/ at något wil begynnas uppå aff thesse Stycker uthi the föregångande Månader/ doch händer thet som offtast medh thesse twå Månader/ nembligen Aprili och Majo, effter som Wintren förlänges/ så stijger Arbete fram åth/ ifrån then ene Månaden och in uppå then ändre/ och några Syslor tillbaka igen/ in uppå the föregångande/ när Wintren förstäckes. Så blifwer sedan theste tijdleligare till achtandes/ hwad till åkterbruuk lyder/ uthi thesse tre Måander/ Martio; Aprili, Majo.

Trädningen

Kan man så Uprträdt uthi Fohr på Winter-talet/ thet tager godt Lagh/ och wil thet trädas lagligen diupt/ effter som ock Jorden är till/ och wil uthi förste Wägh& så frampt Billen skal kunna gå något wäl nedh i Jorden/