Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/105

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Martius.

Bindes Katizor/ sätties uth medan Iisen ligger/ Bryggia och baka till åhrs. Färda Wåråder/ Trädestocka/ Hafwer/ Biller/ Wältar/ Oxeook/ Tömar/ Silier/ Selar/ Kärror och Wagnar. Drifwes Geterne Wall. Begynna Giäss och Höns wärpa skeer the förr/ så wålder thet godt Korn. Färda yxer/ Billar/ Nafrar/ Hålhakar. Item låta reda Lijar och Skäror med Winter-watn theste bättre äggielagh få the. Hugges Swedie-landh. Begynna Timbra. Tillredes Spader/ Skorecker/ Jernstänger och Hacker. Föres fram Humblestänger/ Browircke framföres/ Begynna Gässen liggie. Går Åålen till Kistan. Hwad Sågeqwarner hafwer gångit om Wintren/ uthföres madh första öppit Watn/ om icke än Lägenheet är at få förat när han will. Item är achtandes om Wårfw-dagh i Faston om thet är Nordan Wäder så blifwer Fiskieleeken före för sig/ och effter som Giädde-leeken är/ så ställer sigh all annat Fiskieleek. Iteym frys then Natten/ så frys thet uth 40 Nätter ther effter. Etsi non continuo, tamen acquantitatem numeri. Hafwes till redz Gärdes-hanckar/ Gärdzel-Widier/ och Stööer till Gårdar om Åker och Engh/ och gårdes strax Tiälen är aff Jorden. Achtas