Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/108

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

pabuli penuriam in plerisq; locis apud nostrates haud iniqvum fuerit præcipue tempore veris observare qvod jugerum dividatur in tres partes. Qvatuor frumentou tonnis in Ridboholm conseruntur qvinq; jugera, & hoc satis commode, qvæ & qvatuor Eqvis validioribus partibus conjunctis una die facile & qvidem sine eorum injuria exarantur. Sed boves sunt qvodammodotardiores.

Såningen

Rätte Sädes-tijden är/ när Dwergznåten draga sigh öfwer Kocklorna i åkren/ Item när Gårdeglin gret synes/ tå är brukandes medh all macht. Item/ som Löffsprånget lijder/ så lider Kornet til at mältas i Jorden. På Wintertalet/ när thet icke blötare är/ än thet går Hästen under Hoffbandet/ hwar thet blötare är/ blifwer thet intet annat än Ogrääs uppå/ och små Ax upkomma ther effter. Wil ock achtas hwad slagz Sädh uthi sijn synnerliga Jordh som ther til tienar/ ut inquit Ovidius: