Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/109

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Nec Tellus eadem parit, vitibus illa Convenit hæc oleis, hic bene farra virent.[1]

Wår-Hwete/ Wår-Rogh och Korn uthi feet Jordh/ Hafre och Korn tillhopa; Item Hafre allena uthi mager Jordh eller Landh/ och ärges eller myllis straxt ther effter När thet hafwer sedan skijnet twå Dagar eller tre/ effter som Wäderleken tillsäger eller någre flere/ så brukas Harfwen eller Wälten en gång eller twå/ om thet elliest behöfwes/ till hess thet blifwer smått. Ther ock Regn kommer uthi strax effter/ så måste hafwas Skåra/ om thet hafwer warit något stoort Regn/ som slåt Mullen tillhop/ elliest förhindrar ther Brådden/ så att han icke kommer up igenom. Ther ock Brådden wore sommestädes upgången/ så hafwer man icke heller så stoor Skada på honom/ at man hafwar ett streek/ än som thet blifwer ogiordt/ förty kommer ther icke straxt förmyckit skijnande Wäder uppå/ och lagligh Dagg kan falla/ kommer wälk Rooten sigh före igen.

Ärtor såås i magert Landh/ doch miuckt och harfwat. Bönor uthi feet Jordh. Såå Rofwefröö them man wil hafwa tijdeligen till Maatz.

Går Issgäddan till/ Ideleeken/ Mörteleeken/ Åålgången och Nårseleeken. Färdas och tiäras Båtar till Fiskerij. Skiutes Sommar-nooten tillhopa. Sätties

  1. "Ovidius säger: Samma jord passar inte alla grödor: på vissa platser växer vinstockar, på andra trivs oliver eller spält"