Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/32

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
28.
Then Förste Bookens


Tu måste för hennes skul hafwa Möda och Arbete/ men ganska snart skalt tu Nyttia Hennes Frucht. Bitter är hon them Oförtöcktom/ och een Sielffzwolding blifwer inthet wid henne. Ty hon är honom en hård Pröfwosteen/ och han kastar henne snarliga ifrå sig.

Then fierde Deelen.

När nu thesse Läre-Åhr/ om hwilcke tillförenne förmält/ med sådant Gagn förlupne äre/ och man så flijteliga och wäl hafwer studerat/ mycket godt sedt/ och ibland fremmande Nationer sielff förfaret/ så at man weet sig in för Kongungar och Förstar med Taal och Umgänge/ och ibland annat Herskap/ Frwentimber/ hoos höge och wyrdige Ständer/ Mann och Qwinna/ Unge och Gamble/ höfligen/ berömligen och wäl till at förhålla/ weet till at gifwa hwar sin tillbörliga Ähre/ Tittel och Wörding/ weet hwad och när man skal swara/ tijga eller tala/ både till Skämt och Alfwar/ är snäll och sinnrijk/ och med Kroppen till allehanda Ridderliga