Sida:Peer Brahes hushållsbok.djvu/95

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Then Fierde och seneste Delen.

Tillförenne är berördt/ at inthet Menniskiligit Minne kan wara så fullkomligit/ at ther feelar tw något uthi/ at behålla mycket i Hufwudet tillijka. Therföre äre thessa effterföliande Taflor författade/ sådane Feel uthi någon måtto till at hielpa och bota.

Then Förste.

Tänckie-skrifft gör en Påminnelse om allahanda Hwetskaper/ in genere.

Och then andra ther näst-föliande/ hwad som till Bohagen in specie.

Tridie/ hwad Gerning som förefalla kan/ hwar Månat/ eller heela Åhret igenom.

Then Fierde är hwar Wekes eller Dagz-bestellning.

Then Femte/ om Månat-kost uppå någrehanda slags Folck. Item om Brygning/ Bagning/ Mältning och Malning

Then Siette och senneste är om Uthräckning på Rustiensten/ hwad ther till wil.

Hwilke Tänckieskrifter äre således och förthenskull