Sida:Personne Svenska teatern 1.djvu/110

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

106

ett bref af en man i Stockholm till sin vän på landet med några anmärkningar öfver den nya svenska operan. Den finnes förvarad endast i afskrift i Bergianska handskriftssamlingen, men bestyrkes genom ett uttalande i Fischerströms dagbok: "Jag fick i dag tillfälle se ett koncept, skrifvet af konungens egen hand ang. op. Thetis och Pelée under rubriken Bref från en vän i staden till en vän på landet. H:s Maj:t, sedan han en particulier yttrat sig om skådespel i allmänhet och dess nödvändighet hos oss att hyfsa språket och sederna, talar sedan om aktörerna..." Det heter i denna konungens kritik bl. a.: "Fru Olin, hvilken föreställer Thetis, som är den första rollen, har mycken nobless i sitt spel, en fördelaktig figur och mera vana på teatern än man kunde vänta af någon, som visar sig där för första gången. Min herre känner hennes röst, och i hvad för hög grad hon är i musiken mäktig. I den första akten samt i den tredje och femte spelar hon med mycken konst och behaglighet, besynnerligen i alla de ställen, hvarest någon fierté eller förakt skall visas. Man bör med skäl vänta, att med mera öfning hon blir en stor aktris. Kanslisten Stenborg, hvilken föreställer Pelée, förenar med en ganska behaglig figur mycken kännedom i musiken, ganska mycken grace i sitt spel och en fin känsla af sin roll. Det vore för vidlyftigt att nämna alla de andra aktörerna. Min herre finner deras namn tryckta i bredden af det exemplar jag har den äran att honom innelyckt skicka. Deras röster äro behagliga, och med mera vana vid teatern skola de kunna framdeles underhålla det behagliga intryck de redan