Sida:Personne Svenska teatern 1.djvu/208

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

204

framdraga några exempel på detta. Samuel Ahlgren omtalas för sitt ståtliga utseende och sin välljudande organ, och var förträfflig såsom Mahomet, Soliman den andre, Gengis Chan, m. fl. Han bibehöll såsom aktör titeln notarie och tjänstgjorde i öfverståthållarämbetets kansli. I sin ungdom var han en lika stor bråkmakare som de Broen, men blef sedermera teaterns ordningsman och en mycket exemplarisk

204-Karl Gabriel Schylander-Svenska teatern 1.jpg

Karl Gabriel Schylander.

herre, som benämndes vice auditör och sedermera erhöll titel af hofkvartermästare. Carl Gabriel Schylander var tullinspektor i Abborrfors i Finland, men kom till Stockholm för att bevaka en process, som han ådragit sig genom kassabalans. Under sin vistelse här uppträdde han på Stenborgs teater, väckte uppseende genom sitt förträffliga spel och öfvertalades af konungen att ägna sig åt scenen. Han blef i synnerhet ryktbar för sitt återgifvande af käringroller med en naturlighet i röst, gång, skick och