Sida:Personne Svenska teatern 1.djvu/238

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

234

honom under hela aftonen. De Broens arrest — skrifver Kellgren vidare — tycks ha tournerat till profit för hans talang. Han spelte i går ”Oden” bättre än någonsin. —

Bellman har roligt karikerat dessa brushufvuden i ett litet muntert divertissement, ”Dramatiska sammankomsten”, som nyårsnatten 1790 uppfördes på Haga slott. Där uppträda Sparrschöld, de Broen, Björn, Hjortsberg, mamsellerna Löf och Frank, m. fl. som utfördes af deras kamrater. Så framställdes t. ex. den ogeneradt svärjande Fredrika Löf af Hjortsberg, Hjortsberg af Schylander, de Broen af Uttini, o. s. v. Bland de agerande var äfven Bellman själf, som gjorde en gammal blind soldat, och det hela slutade förstås med en hyllning till konungen. Där förekommer bl. a. den vackra sången:

De nattliga skyarna draga,
tungt hän öfver Haga,
och stjärnorna glimma så svaga,
och skogen mörknar och flyr,
i luften stormar och yr.
 
O kung! din hvila är dyr!
gå gladt din hvila att taga,
lugnt hvila på Haga!
När rymderna åter sig daga,
ditt folk med mildhet du styr.

På det sättet fortfor den gamla Bollhusteaterns trupp att under arbete och tvister, under motgångar och triumfer fortlefva ännu någon tid. I början af juni 1792 skrifver Gjörwell till Lidén: ”Bollhuset