Sida:Personne Svenska teatern 1.djvu/98

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

94

scenöppningen var prydd med konungens krönta namnchiffer. Den kungliga logen, som flyttats från sidan till fonden och dekorerats i blått med gyllene kronor, var, enligt bibliotekarien Gjörwells uttryck, "öppen för allas blickar och majestätet värdig". Äfven de furstliga personerna hade sina särskilda loger. Nedanför den kungliga logen var en amfiteater eller s. k. balcon noble; därefter kom den stående parterren. På grund af den dåvarande tidiga middagstimmen kunde spektaklets början utsättas redan till klockan fem, och, då den kungliga familjen en halftimme senare inträdde i salongen, företedde den en lysande anblick, fylld af en redan på förhand entusiasmerad publik. Tänkom oss dessa framstående personligheter inom bördens och snillets värld, dessa på behagens himmel strålande stjärnor, som med rätta gjort tjusarkonungens hof så berömdt, alla iförda rokokons pudrade chevelyrer och dess pikanta dräkter, skimrande af siden och sammet. Därtill kommo de främmande sändebudens dyrbara klädnader, isynnerhet den i orientaliska kostymer prålande tripolitanska sjöröfvarestatens beskickning, om hvars främste man Bellman sjöng:

Si'ken turk, se på den!
Se, hur turbanen strålar
Af pärlor, guld och nålar;
Förgyllda vagnen prålar
        med sjöröfvaren.

Sedan de kungliga personerna intagit sina platser, gaf Uttini tecken till operans begynnande, och ridån gick i höjden.