Sida:Personne Svenska teatern 2.djvu/229

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
221

delen af dessa anteckningar, gifte Karsten sig 1781 med den sköna polskan Mariana Teresia Stebnowska, hvilken hitkommit i den engelska ministerns följe. Under åren 1782–1803 var hon anställd vid Kungliga operan, ehuru hon på grund af sin obetydliga röst där aldrig kom att intaga någon framstående plats. Däremot var hon en utmärkt harpspelerska. Af deras döttrar blef den äldre gift med den här såsom balettmästare engagerads italienaren Filippo Taglioni, i hvilket äktenskap föddes den framdeles europeiskt ryktbara dansösen Marie Taglioni. Den yngre debuterade på Kungliga teatern såsom Taglionis elev i baletten till operan ”Cora och Alonzo” i februari 1805 och hade under ett år anställning därstädes med rang af premiärdansös. Hon blef sedermera gift med dåvarande öfverstelöjtnanten vid kejserliga ryska generalstaben Kachanoff.

Af kunglig nåd tillförsäkrades Karsten 1783, i likhet med Stenborg några år förut, en lifstidspension af 333 rdr 16 sk. specie. Följande år reste han till Köpenhamn och lät höra sig inför hofvet och allmänheten samt fyra år därefter till Berlin, då han sjöng på hofkonserter i Sans-souci och Ludwigslust och återkom till Sverige först i slutet af året. 1791 rönte han ett nytt prof på sin konungs bevågenhet, då han utnämndes till hofsekreterare. Han blef äfven ledamot af Musikaliska akademien. Efter konungamordet inställdes teaterverksamheten under flera månader, och Karsten for då till England, där han medverkade vid flera konserter hos hertigen af York. Till Paris kom han i slutet af 1810 för att gästa sina barn och barnbarn och stannade hos dem