Sida:Personne Svenska teatern 2.djvu/247

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


ANMÄRKNINGAR OCH TILLÄGG


I första delen af dessa anteckningar yttras sid. 61 om det franska teatersällskapet i Stockholm 1724—25, att dess spellista är »alldeles obekant». Herr professor Karl Warburg har emellertid i Sveriges teaterhistoriska samfunds årsskrift för 1913 meddelat en del notiser om denna trupps repertoar, som han funnit i Karl Gustaf Tessins bref till sin trolofvade.


Sid. 11.

Hösten 1865 gjordes en repris af »Qvinnorna och förtroendet» å Djurgårdens Konsertteater. Nyåret 1868 uppfördes stycket å dåvarande Nya teatern (»Hammerska ladan») samt slutligen samma år under sommaren en gång å Manegeteatern, men utan att på någotdera stället göra nämnvärd lycka.


Sid. 18.

Uppgifterna i Dahlgrens Anteckningar om Stockholms teatrar rörande uppförandet af »Den förförde ynglingen» äro icke fullt riktiga, emedan han besynnerligt nog tagit fel om styckets premiärdag. På grund af mellankommande hinder kunde dramen icke gifvas på den ursprungligen annonserade dagen, den 14 september, utan först fyra dagar senare, den 18 september. Det af Björn i hans tillkännagifvande premiärdagen i Dagligt allehanda omtalade missnöjet hos en del personer hade uppkommit efter genomläsandet af den tryckta pjäsen. Hade stycket gifvits redan den 14 september, skulle han icke talat om »allmänna berättelser», ty då hade publiken redan hunnit lägga sina åsikter tydligt i dagen i teatersalongen. Björn omtalar själf i sin insändare i Dagligt allehanda för den