Sida:Personne Svenska teatern 2.djvu/44

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

36

28 skillingar specie, seconde 20 skillingar, parterr 16, troisième 12 och galleri 8 skillingar. Att märka är, att till première räknades äfven fonden samt de två främsta logerna af andra raden, och till seconde fonden af tredje raden. Troisième betydde främre bänken på tredje radens sida och galleri den bakre bänken. Scenöppningen hade ett hvälfdt kassetteradt tak, och den särdeles smakfulla ridån var prydd med Talias och Melpomenes gestalter samt ornerad med lyror, masker och diverse andra sinnebilder. Första radens barriär smyckades af i trä utskurna profilbilder af Sofokles, Euripides, Aristofanes, Menander, Terentius, Seneca, Shakspere, Calderon, Molière, Pierre och Tomas Corneille, Racine och Voltaire. Själfva scenen låg i byggningens östra del, var fyrtiofem fot i fyrkant, gick genom tre bottnar och var försedd med ett litet förträffligt maskineri. Teaterns väsentliga fel, som den för resten delade med alla äldre teatrar, var dess eldfarlighet. Så till exempel fanns det från scenen blott en enda smal utgång, oberäknadt en liten dörr, som ledde till första raden. Dessa bristfälliga anordningar blefvo ödesdigra vid teaterns brand trettiotvå år därefter.

Till vänster i förstugan åt Norrström var biljettkontoret beläget. Där bredvid fanns ingången till konditor Pohls schweizeri. Till höger syntes en dörr, som ledde till nedersta bottnen under teatern. De västra tornrummen begagnades till sångrum, till förvaring af Operans och Dramatiska teaterns bibliotek, till teaterkommitténs sammanträden, till kunglig foajé, kostymmagasin, m. m. Några voro inredda till bostäder åt tjänstemän och betjäning. På nedre