Sida:Personne Svenska teatern 2.djvu/46

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

38

författadt tillfällighetsstycke i en akt: ”Alcidesinträde i verlden” med musik af sångmästaren Kristian Hæffner. Den store sångaren Karsten hänförde där åhörarna med sin härliga stämma, då han såsom öfverstepräst i det nybyggda sånggudinnornas tempel i Thebe inledde stycket med arian:

”I skydd af dessa hvalf i fridens sälla sköte
o Thebe! din regent ett altar reser opp,
som helgas af hans hand åt Vishets systrars tropp;
låt här din dyrkan gå hans röst, hans nåd till möte!”

För öfrigt sjöngo de utmärkta artisterna fruarna Müller och Marcadet samt mamsell Stading. I baletten uppträdde bland andra herrarna Alix, Marcadet, Deland, den nyss från London hitkomna fru Wild, den vackra mamsell Ulrika Åberg och svenska scenens dåtida förnämsta dansös, den förtrollande Giovanna Bassi. Efter spektaklets slut omkring klockan half elfva gaf hertigen-regenten för den kungliga familjen stor supé med bal i sin våning.

Publiken fann mycket behag i den nya Dramatiska teatern samt besökte den flitigt och detta med så mycket större nöje som den där återfann alla sina forna favoriter. I början af år 1794 gafs där en af Envallsson från tyskan öfversatt femaktsdram ”Grefven af Walltron eller Subordinationen” med Ahlgren i titelrollen, de Broen som grefven af Bembroch, Hjortsberg som grefve von Krone och fru Marcadet som grefvinnan af Walltron. Den slog rätt mycket an och höll sig kvar på repertoaren i åtskilliga repriser ända till 1836. Däremot tycks den svenska dramen ”Riddareordet” likaledes i fem akter af