Sida:Personne Svenska teatern 2.djvu/51

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
43

på scenen för att i en liten ängels skepnad under ett galaspektakel utsäga några vackra hälsningsord till den nyfödde kronprinsen. Sedan utförde han med framgång smärre barnroller såsom Joas i Racines "Athalie" och Coras bror vid det nya operahusets invigning 1782. Året därpå inackorderades han hos konsertmästaren Müller, hvilkens hustru, den framstående skådespelerskan och operasångerskan, gaf honom en god handledning i den sceniska konsten. En ännu förträffligare läromästare fick han i den store Monvel, då han 1786 anställdes vid den franska truppen och undervisades af denne i mimik och deklamation under ett helt år. Vid elevskolans första uppvisning, som ägde rum å Haga slott 1787 och hedrades af konungens närvaro, väckte han uppmärksamhet i en liten tillfällighetspjäs för sin ypperliga imitation af den vidtbekante tysk-svenske landsortsteaterdirektören Seuerling med dennes ökända förfärliga rådbråkning af svenska språket.

När femtonårsminnet af Gustaf den tredjes lyckade revolution högtidlighölls den 19 augusti 1787, invigdes på aftonen vid konungens och hofvets återfärd från hufvudstaden till Drottningholms slott den nya flottbron mellan Kersön och Lofön. Under vägen blef den kungliga kortegen trenne särskilda gånger uppehållen genom dramatiska upptåg, af hvilka det sista ägde rum på Kersön, där ett af Karl Mikael Bellman författadt divertissemang spelades invid det därstädes belägna värdshuset, efter hvilket också den lilla pjäsen erhöll sitt namn, "ett landtspektakel ute på det fria fältet", såsom Gjörwell kallar det i ett bref två dagar därefter till sin vän Lidén. Där uppträdde