Sida:Personne Svenska teatern 2.djvu/50

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

42

Schützer, dotter till assessorn i kammarrevisionen Schützer. Moderns anställning vid teatern och faderns befattning vid kungliga slottet förde barnen tidigt i beröring med både teaterfolket och hofpersonalen. Den äldsta dottern Anna Lovisa, som var berömd för sin utomordentliga fägring, blef 1786 balettelev och fem år därefter aktris vid Kungliga teatern, men gifte sig kort därefter med en major Olivestam, som gick i rysk tjänst och stupade i kriget mot Napoleon. Äldste sonen, Jonas, blef sjöofficer 1789. Det tredje barnet, Maria Elisabet, var en framstående sångerska, men öfvergaf konsten, då hon gifte sig med fänriken Åhmansson. Lars Hjortsbergs yngsta syster, Hedvig Kristina, var på sin tid svenska scenens utmärktaste dansös och publikens förtjusning. "Hon var växt som en nymf", säger Marianne Ehrenström, "full af täckhet och behag; det var Terpsikore själf bortförd af vestanfläktarna." Hon blef gift med grosshandlaren Koersner och några år efter dennes död med bergmästaren Hülphers. Den siste i syskonringen var Magnus. Han fick äfven anställning vid Kungliga teatern såsom aktör, reste sedan med ett par landsortssällskap, deltog i finska kriget såsom officer vid Upplands landtvärn och stupade 1808 i affären vid Palva.

Lars Hjortsbergs far hade icke råd att låta honom studera i något allmänt läroverk, men faderns egen bildning ersatte bristen på ekonomiska tillgångar, och han undervisade själf sonen i latinska och franska språken samt grundlinjerna i historia, geografi och matematik. Vid sex års ålder sattes han i den Kungliga teaterns elevskola och infördes redan då