Sida:Personne Svenska teatern 2.djvu/88

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

80

befallde han emellertid, att under fastan alla spektakler skulle upphöra för att visa, att han ej hade mindre aktning för religionen än den föregående styrelsen. Under hela mars månad ända till annandag påsk den 17 april, afstannade således all teaterverksamhet, och allmänheten fick nöja sig med de talrika konserterna.

De kungliga teatrarna omhuldades i början af hans regering alldeles särskildt. Så utgick anslaget till Operan oförminskadt, och hvad Dramatiska teatern beträffar, förklarade konungen sig "vilja vara omtänkt att icke allenast bibehålla och stadfästa denna af hans fader gjorda inrättning, utan ock, högstdensammes upplysta afsikter likmätigt, så mycket möjligt vore, befordra dess vidare framgång och tillväxt". Han hade "med nöje förnummit densamma allt ifrån sin början hafva varit i ständigt tilltagande, och i synnerhet de senare åren vunnit den förkofran, att inkomsten af de spelandes lotter ej allenast hunnit till den vid teaterns inrättning åsyftade och en del af de spelande tillförsäkrade summa af trehundra r:dr för hvarje lott, utan ock vida öfverstigit detta belopp". Men som konungen fann teaterns verksamhet ännu hindras af tre omständigheter: l:o) ett otillräckligt antal tjänliga pjäser till ombyte vid representationerna; 2:o) brist på spelande personer, dels för vissa karaktärer, dels i allmänhet till dubblering af roller; och 3:o) den inskränkning af representationsdagar, som i synnerhet genom Komiska teaterns spelningar förorsakades: så beslöt han till undanröjande af dessa hinder att inköpa sistnämnda teaters privilegium och utensilier,