Sida:Personne Svenska teatern 3.djvu/113

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
107

den graciösa blygsamheten i sin dans.” Sina förnämsta uppgifter hade hon i baletterna ”Nina eller Den af kärlek svagsinta” och ”Jenny eller Engelska inbrottet i Skottland”. Hennes framställning af Rose i operetten ”Två ord”, hvarom mera sedan, säges också ha varit i högsta måtto intagande. 1821 blef hon omgift med dåvarande balettmästaren vid vår opera Isidore Carey. Två år därefter reste makarna till Wien, där Carey erhållit anställning.

Äfven en teatertrupp af pygméer uppträdde hela vintern i Kirsteinska huset och spelade små lustspel, där i synnerhet Kasper var hufvudpersonen, såsom ”Den förtrollade Kasper”, ”Kasper som doktor, ”Kasper i strid med troll och andar”, m. m.

⁎              ⁎

Den 6 december 1813 gafs för första gången i Sverige Mozarts tjugusex år förut komponerade snillrikaste opera ”Don Juan”. På grund af de motigheter, som i Wien mötte Mozart vid uppförandet af hans ”Figaros bröllop”, antog han med glädje ett anbud från Prag att låta där uppföra denna opera, och hela vintern 1786—1787 gafs den på den bömiska teatern med utomordentligt bifall. För att visa sin tacksamhet ville kompositören skänka Pragborna ett nytt arbete och påbörjade sin ”Don Juan”, till hvilken Lorenzo Daponte skref libretton. I början af april 1787 fick Mozart texten, och i september begaf han sig till Prag för att lägga sista handen vid