Index:Personne Svenska teatern 3.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Personne Svenska teatern 3.djvu
Upphovsman Nils Personne
Titel Svenska teatern : några anteckningar
3. Under Karl Johanstiden : 1810-1818
Utgivningsår 1915
Källa Scannad av University of Toronto för Internet Archive; kopierad till Wikimedia Commons
Sidor

001 002 003 004 005 006 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

Libris 1781275

Volymer: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

INNEHÅLL.

Sid.
Tronföljarvalet i Örebro augusti 1810 7
Karl Johans ankomst till Sverige och intåg i hufvudstaden 9
Galaspektaklen å Kungliga operan november 1810 14
Festföreställning i sällskapet »Nytta och nöje» 23
Galaspektaklet januari 1811 26
Stockholms Borgerskaps bal å Börsen 29
Spektakler och fester inom hofvet och societeten 30
Kungliga operans verksamhet under grefve Skjöldebrands styrelse. »Cendrillon», »Trollflöjten», m. m. 44
Talscenens repertoar under samma tid 61
Kungliga teatrarnas verksamhet under de första åren af grefve Gustaf Löwenhielms styrelse 72
Edouard Du Puy 76
Svenska originaldramer 83
Vintersäsongen 1812—1813
M:me de Staël, utländska konstnärer, Henriette Hendel-Schütz, Marguérite Georges-Weymer, Joséphine Mainvielle-Fodor, m. fl.
87
»Don Juan» 107
Spektakler och fester inom hofkretsen 1814 116
Kungliga operans repertoar 1814 122
Tillfällighetspjäsen »Föreningen» 128
Omändringarna i Operasalongen 133
Kungliga teatrarnas verksamhet 1815—1818 138
Teaternöjen inom hofkretsen 140
Talscenens verksamhet under de sista åren af grefve Löwenhielms styrelse 147
Karl XIII:s död och Karl XIV Johans uppstigande på tronen 153
Kröningsfesterna. Marianna Sessi 156
Kungliga teatrarnas ekonomi under grefve Löwenhielms styrelse 160
Stockholms teater 1818 166
Prins Oskars chefskap öfver de Kungliga teatrarna 169
Dödsrunor 171
Karl XIV Johan och teatern 180
Anmärkningar och tillägg 183